فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

دسامبر 28, 2021

نرم افزار هوش تجاری
آکادمی آموزش اطلس

تعریف اطلاعات اولیه پرسنل در نرم افزار امین

آموزش نرم افزار مدیریت دستگاه ها و جمع آوری تردد امین پرسنل ← تعریف پرسنل جدید ← اطلاعات اولیه برای ثبت پرسنل جدید در نرم افزار امین ، در فرم پرسنل با کلیک بر تب پرسنل گزینه تعریف پرسنل جدید را طبق تصویر زیر انتخاب نمایید. پس از انتخاب گزینه تعریف پرسنل جدید ، پنجره ای طبق تصویر زیر نمایش داده میشود:

بیشتر بخوانید »
نرم افزار هوش تجاری
آکادمی آموزش اطلس

حذف پرسنل در نرم افزار امین

پرسنل / حذف پرسنل     جهت حذف پرسنل موجود در یک دستگاه از طریق نرم افزار امین در ابتدا توجه داشته باشید که ارتباط نرم افزار با دستگاه برقرار باشد. جهت انجام این کار ابتدا از منوی پرسنل طبق تصویر زیر دریافت از دستگاه را انتخاب نمایید. لیست پرسنل در نرم افزار امین   پس از انتخاب گزینه دریافت از دستگاه

بیشتر بخوانید »
نرم افزار هوش تجاری
آکادمی آموزش اطلس

انتقال پرسنل دستگاه به دستگاه در نرم افزار امین

دستگاه ها / انتقال پرسنل دستگاه به دستگاه       در صورتیکه بخواهید در نرم افزار امین پرسنل موجود در دستگاه های مختلف را به یکدیگر انتقال دهید ابتدا نیاز است از فرم دستگاه ها بر روی دستگاه موردنظر خود جهت انتقال پرسنل موجود به دستگاه دیگر دبل کلیک نمایید و گزینه انتقال پرسنل را طبق تصویر زیر انتخاب نمایید .

بیشتر بخوانید »
نرم افزار هوش تجاری
آکادمی آموزش اطلس

خروجی اکسل از لیست دستگاه ها در نرم افزار امین

آموزش نرم افزار مدیریت دستگاه ها و جمع آوری تردد امین دستگاه ها ← خروجی اکسل   خروجی اکسل از لیست دستگاه ها: در نرم افزار امین میتوان از لیست دستگاه های خود خروجی اکسل گرفت و استفاده نمود. جهت انجام این کار لازم است طبق تصویر زیر در لیست دستگاه ها کلیک راست نموده و خروجی اکسل را انتخاب نمایید .

بیشتر بخوانید »
Call Now Button