فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

مرداد ۹, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نرم افزار اطلس حضور و غیاب و تنظیمات واسط کاربری

تنظیمات واسط کاربری در نرم افزار اطلس حضور و غیاب تعاریف و اختصارات مهم در نرم افزار اطلس: در سیستم حضور و غیاب در بسیاری از مواقع لازم است قوانین و محدودیت های در سطح نرم افزار برای پرسنل ایجاد گردد تا از انجام محاسبات اضافی برای پرسنل جلوگیری به عمل آید. اعمال این محدودیت ها از طریق تنظیمات واسط کاربری صورت

بیشتر بخوانید »

معرفی محل های ماموریت در نرم افزار های حضورو غیاب

معرفی محل های ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   ماموریت: الف) در سیستم حضور و غیاب تحت وب اعزام پرسنل برای انجام کاری به طور موقت به سایر سازمان ها را ماموریت گویند. ب) اعزام پرسنل برای دوره های آموزشی یا کارآموزی محل ماموریت: جهت دسته بندی محل های ماموریت استفاده می شود. تعریف محل های ماموریت به صورت

بیشتر بخوانید »

انتقال تردد در سیستم اطلس حضور و غیاب

انتقال تردد در سیستم اطلس  در نرم افزار حضور و غیاب اطلس از این فرم باید با دقت و ظرافت خاصی استفاده کرد چون ممکن است استفاده ناصحیح از این فرم باعث بروز مشکل در تردد پرسنل و محاسبه اضافه کاری و تاخیر پرسنل گردد. استفاده کنندگان از این فرم باید بدانند که این فرم جهت سهولت کار مشتریان طراحی گردیده است

بیشتر بخوانید »

مرخصی یا ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مرخصی یا ماموریت در اطلس روی غیبت غیرمجاز ساعتی برای مرخصی یا ماموریت در اطلس حضور غیاب با دوبار کلیک روی ستون غیبت غیر مجاز ساعتی در هر یک از سطر ها، فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود : با نمایش فرم در نرم افزار حضور و غیاب، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت اطلاعات )

بیشتر بخوانید »

سامانه حضور و غیاب و تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور در سامانه حضور و غیاب تعاریف و اختصارات مهم در سیستم حضور و غیاب: نام کاربری: در سامانه اطلس حضور و غیاب کلمه ای است که برای ورود کاربر به نرم افزار معرفی می گردد و کاربر درون نرم افزار توسط آن نام شناخته می شود. کلمه عبور در نرم افزار حضور و غیاب: کلمه عبور یا رمز عبور،

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور و غیاب اطلس و ثبت درخواست مجوز اضافه کاری

ثبت درخواست مجوز اضافه کاری در نرم افزار اطلس در نرم افزار اطلس با دوبار کلیک روی هر یک از ستون اضافه کار غیر مجاز فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود: با نمایش فرم، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت اطلاعات ) قرار گرفته و جدول قسمت بالای فرم بازه های اضافه کاری های ساعتی ثبت

بیشتر بخوانید »

معرفی قراردادها

تعاریف و اختصارات: قراردادها براساس پیمانکاران تعریف می شوند. هر قرارداد در یک بازه زمانی قرار دارد که این بازه الزاما باید ابتدا داشته باشد ولی میتواند انتها نداشته باشد. در سیستم حضور و غیاب یک قرارداد به صورت پیش فرض به تمام پرسنل انتساب می گردد. که این قرارداد می تواند مبنای محاسبه مرخصی و مانده مرخصی افراد باشد. همزمان سیستم

بیشتر بخوانید »

نرم افزار حضور غیاب اطلس و تعریف گروه قوانین

تعریف گروه قوانین در نرم افزار حضور غیاب تعاریف و اختصارات مهم در سیستم حضور غیاب: قانون  در نرم افزار اطلس: در نرم افزار حضور و غیاب قانون عبارت است ازدستوراتی خاص که برای محاسبات کارکرد( مفاهیم) پرسنل تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرد. گروه قوانین و حضور غیاب: مجموعه ای از قوانین است که در بازه ای به پرسنل انتساب

بیشتر بخوانید »

انتساب قانون به گروه قوانین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

  انتساب قانون به گروه قوانین نرم افزار حضور و  غیاب قانون: در نرم افزار دستگاه حضور و غیاب قانون عبارت است ازدستوراتی خاص که برای محاسبات کارکرد (مفاهیم) پرسنل تعریف شده و مورد استفاده قرار می گیرد. گروه قوانین: مجموعه ای از قوانین است که در بازه ای به پرسنل انتساب داده می شود. گروه قوانین جدید: 1- نام گروه قوانین

بیشتر بخوانید »

معرفی نقش ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی نقش ها در نرم افزار حضور و غیاب تعاریف و اختصارات: سطح دسترسی: در نرم افزار حضور و غیاب اطلس عبارت است از دسترسی گروه کاربری به امکانات سیستم (منوها، گزارشات، عملیات حضور غیاب و …) که برای آنها تعریف شده است. نقش: عبارت است ازگروهی متشکل از یک یا تعدادی از پرسنل سازمان که سطوح دسترسی یکسانی به نرم افزار

بیشتر بخوانید »
ارتباط مستقیم