فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

معرفی کارتابل جانشین درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

 

پرسنل می توانند درخواست های جانشین را در این صفحه مشاهده، تایید و یا رد می نمایند.

در صورتی که در قوانین واسط کاربری “قانون مربوط به ثبت درخواست بدون انتخاب جانشین امکان پذیر نیست ” فعال باشد پرسنل در درخواست های خود ملزم به انتخاب جانشین برای خود هستند. که البته این جانشینی فقط جنبه نمایش دارد اما در صورتی که تیک گزینه “لزوم تایید جانشین” در بخش قوانین واسط کاریری فعال باشد , در این صفحه فردی که به عنوان جانشین به او درخواست داده شده است, می تواند درخواستهای جانشینی همکاران خود را تایید و یا رد کند.

معرفی کارتابل جانشین درخواست:

تایید و رد درخواست ها:

هر فرد می تواند با انتخاب درخواست ها در بخش کارتابل جانشین و کلیک بر روی گزینه تایید و یا رد ، درخواست های رسیده از افراد دیگر را مدیریت نماید.

هنگام رد یک درخواست می بایست در بخش توضیحات، علت رد درخواست وارد نماید.

فیلتر کردن درخواست ها:

با انتخاب گزینه کل درخواست ها و درخواست های روزانه و… در نوار ابزار فیلتر میتوانید درخواست های رسیده را جهت نمایش در کارتابل جانشین درخواست فیلتر نمایید.

با انتخاب ماه و سال می توانید درخواست های مربوط به تاریخ انتخاب شده را مشاهده نمایید.

با تنظیم تاریخ از بخش از تاریخ تا تاریخ می توانید، برحسب بازه تاریخ مورد نظر درخواست های موجود در کارتابل را فیلتر کنید.

در بخش مرتب سازی با انتخاب هر یک از گزینه ها ، درخواست های نمایش داده شده در کارتابل جانشین درخواست بر اساس گزینه انتخاب شده مرتب سازی شده و نمایش داده می شوند.

جستجو :

در بخش جستجو می توانید پرسنل مورد نظر خود را یافته و فقط درخواست های پرسنل مورد نظر را در کارتابل مشاهده نمایید.جستجو می تواند بر اساس نام و نام خانوادگی و یا شماره پرسنلی باشد.

بخش های کارتابل :

1. با کلیک بر روی گزینه مراحل در ستون مراحل در هر درخواست می توانید، روند جریان درخواست مورد نظر را مشاهده کنید.

2. در بخش نوع، نوع درخواست (ساعتی ، روزانه و …) نمایش داده می شود.

ارتباط مستقیم