فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

معرفی کارتابل جانشین درخواست در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

 

 

پرسنل می توانند درخواست هاي جانشین را در اين صفحه مشاهده، تاييد و يا رد مي نمايند.

در صورتی که در قوانین واسط کاربری “قانون مربوط به ثبت درخواست بدون انتخاب جانشین امکان پذیر نیست ” فعال باشد پرسنل در درخواست های خود ملزم به انتخاب جانشین برای خود هستند. که البته این جانشینی فقط جنبه نمایش دارد اما در صورتی که تیک گزینه “لزوم تایید جانشین” در بخش قوانین واسط کاریری فعال باشد , در این صفحه فردی که به عنوان جانشین به او درخواست داده شده است, می تواند درخواستهای جانشینی همکاران خود را تایید و یا رد کند.

معرفي كارتابل جانشین درخواست:

تاييد و رد درخواست ها:

هر فرد مي تواند با انتخاب درخواست ها در بخش كارتابل جانشین و كليك بر روي گزينه تاييد و يا رد ، درخواست هاي رسيده از افراد دیگر را مديريت نمايد.

هنگام رد يك درخواست مي بايست در بخش توضيحات، علت رد درخواست وارد نمايد.

فیلتر کردن درخواست ها:

با انتخاب گزینه کل درخواست ها و درخواست های روزانه و… در نوار ابزار فیلتر میتوانید درخواست های رسیده را جهت نمایش در کارتابل جانشین درخواست فیلتر نمایید.

با انتخاب ماه و سال مي توانيد درخواست هاي مربوط به تاريخ انتخاب شده را مشاهده نماييد.

با تنظیم تاریخ از بخش از تاریخ تا تاریخ می توانید، برحسب بازه تاریخ مورد نظر درخواست های موجود در کارتابل را فیلتر کنید.

در بخش مرتب سازي با انتخاب هر يك از گزينه ها ، درخواست هاي نمايش داده شده در كارتابل جانشین درخواست بر اساس گزينه انتخاب شده مرتب سازي شده و نمايش داده مي شوند.

جستجو :

در بخش جستجو مي توانيد پرسنل مورد نظر خود را يافته و فقط درخواست هاي پرسنل مورد نظر را در كارتابل مشاهده نماييد.جستجو مي تواند بر اساس نام و نام خانوادگي و يا شماره پرسنلي باشد.

بخش هاي كارتابل :

1. با كليک بر روي گزينه مراحل در ستون مراحل در هر درخواست مي توانيد، روند جريان درخواست مورد نظر را مشاهده کنید.

2. در بخش نوع، نوع درخواست (ساعتي ، روزانه و …) نمايش داده مي شود.

Call Now Button