فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

از سری دستگاه های حضور و غیاب شرکت تایمی که با داشتن الگوریتم های عالی برای اطمینان از سرعت و نرخ تشخیص عالی، مناسب انواع شرکت ها و ساختمان هاست، این دستگاه مبتنی بر اثر انگشت و کارت همزمان است.
قابلیت تعریف ۵۰۰۰ پرسنل
 
ارتباط مستقیم