مزیت های عضویت در شبکه نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش حضور و غیاب غدیر

  • درآمد جذاب از فروش دستگاههای حضور غیاب و نرم افزار اطلس
  • فروش تجهیزات برترین تولید کننده های دنیا

    ( Suprema - Cmitech – Timmy – TrustOne - Pointman)
  • فروش تجهیزات ایرانی با کیفیت توسان تولیدی طرح و پردازش غدیر
  • گارانتی مطمئن محصولات و آسودگی خاطر از خدمات پس از فروش
  • امکان افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات پشیتبانی و آموزش به مشتریان جذب شده
  • بهره مندی از تجربیات موفق شرکت و پشتیبانی از فروش نمایندگان

عاملیت فروشنمایندگی فروشعنوان
حقیقیحقوقینوع شخصیت
Xقرارداد رسمی نمایندگی
Xتوافق تارگت فروش و بودجه
نرم افزار اطلس برای دمو
استفاده از شرایط پرداخت اعتباری
Xامکان نمایندگی خدمات پس از فروش
Xفعالیت مشترک بازاریابی با شرکت
Xفروش با فاکتور نمایندگی
فروش با فاکتور شرکت
به بالای صفحه بردن