فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

راهکارهای منابع انسانی برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی

حضور و غیاب در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، اضافه کاری در دانشگاه، مدیریت رستوران دانشگاه، شیفت اداری دانشگاه، مأموریت و مرخصی در دانشگاه، کنترل تردد دانشگاه، نرم افزار پرسنلی دانشگاه که به آن نرم افزار مدیریت منابع انسانی دانشگاه گفته می‌شود، پکیج کاملی از اتوماسیون حضور غیاب در دانشگاه ها و مراکز آموزشی است. حضور و غیاب در دانشگاه برای پرسنل متناسب با این که کارمند اداری باشند یا استاد متفاوت است، و همچنین برای اساتید حق التدریس و هیات علمی نیز قوانین حضور وغیاب متفاوتی تعریف می‌شود.

شرکت طرح و پردازش غدیر با تکیه بر سال ها تجربه در زمینه منابع انسانی به ویژه در حوزه حضور و غیاب دانشگاه ها و مراکز آموزشی نرم افزار یکپارچه منابع انسانی اطلس را در اختیار کارمندان بخش کارگزینی و اداری و حقوق و دستمزد برای تسهیل در امر پر مسئولیت مدیریت حضور و غیاب دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار داده است.

راهکارهای نرم افزار اطلس برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی برگرفته از سال‌ها تجربه و فعالیت در بین دانشگاه‌های سطح کشور است. دانشگاه ها و مراکز آموزشی از جمله سازمان هایی هستند که معمولا قوانین و آئین نامه های خاصی را برای گروه های مختلف کارکنان خود اعم از پرسنل اداری و اعضاء هیئت علمی، نگهبانی و … دارند.

 

قابلیت های سیستم حضور و غیاب اطلس برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی

• قابلیت ثبت کلیه اطلاعات مربوط به یک شخص از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات شغلی و …

• تعریف انواع شیفت های دانشگاه از قبیل شیفت ثابت، شیفت گردشی، شیفت آزاد

• قابلیت تعریف انواع مرخصی‌های ساعتی و روزانه، انواع مرخصی استعلاجی، انواع اضافه کاری و … بر اساس قانون کار

• مدیریت مرخصی ها از قبیل استحقاق ، مانده مرخصی سنوات و انواع گزارشات مربوط به مرخصی

• محاسبه اضافه کاری پرسنل دانشگاه بر اساس ساعت خاتمه اضافه کار یا حداقل و حداکثر اضافه کار قبل

• کنترل تردد کارکنان اساتید و دانشجویان در دانشگاه

• ارائه گزارشات حضوروغیاب در دانشگاه پس از ثبت تردد پرسنل و کلیه موارد مربوط به اضافه کار و کسر کار

• امکان یکپارچه سازی با سیستم رستوران، تعریف منوی غذا، امکان قیمت گذاری روی ژتون

• تنظیم سطوح دسترسی مختلف به منو‌های نرم افزار

• قابلیت گزارش گیری از اطلاعات پرسنل

ارتباط مستقیم