فروش ویژه دستگاه و نرم‌افزار حضور و غیاب

از آنجایی که تضمین امنیت و کنترل دقیق تردد و حضور کارکنان بانک ها و موسسات مالی از بزرگترین چالش ها به شمار رفته و در اولویت قرار دارد، شرکت اطلس، راهکارهای مدیریت تردد کارمندان را متناسب با این موسسات مالی در سطوح امنیتی بالا و متناسب با نیاز آنها ارائه می‌دهد.

 

مدیریت حضور و غیاب کارکنان در کارخانجات و مراکز صنعتی موضوع مهمی است که در امور اداری محاسبات دستی و غیر یکپارچه علاوه بر احتمال خطا منجر به اتلاف انرژی و زمان می شود.

بیمارستان ها و مراکز درمانی به دلیل داشتن شیفت های چرخشی نامنظم در طول 24 ساعت نیازمند یک نرم افزار حضور و غیاب جامع و کاربردی هستند تا نیاز واقعی انها را براورده سازد و از مشکلات بوجود آمده در ثبت تردد افراد جلوگیری کند که نرم افزار حضور و غیاب اطلس راهکارهای مدیریتی کارآمدی را برای این مراکز طراحی و ایجاد کرده است .

 

راهکارهای نرم افزار اطلس برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی برگرفته از سال‌ها تجربه و فعالیت در بین دانشگاه‌های سطح کشور است. دانشگاه ها و مراکز آموزشی از جمله سازمان هایی هستند که معمولا قوانین و آئین نامه های خاصی را برای گروه های مختلف کارکنان خود اعم از پرسنل اداری و اعضاء هیئت علمی، نگهبانی و … دارند.

ارتباط مستقیم