عیدی سال 1400

عیدی سال 1400 میزان مبلغ عیدی یکی از موضوعاتی است که هر ساله برای کارفرمایان و کارکنان مورد بحث قرار می گیرد. سوالی که معمولا برای آن ها پیش می آید این است که مبلغ عیدی سال 1400 و عیدی سال آینده چقدر است؟ و اغلب نگران این هستند که آیا این مبلغ کفاف خرید شب عید …

عیدی سال 1400 Read More »