معرفی شرکت تایمی Timmy

معرفی شرکت تایمی Timmy   گروه ما “تایمی TIMMY” در بازار سیستم حضور و غیاب بیومتریک چین به خوبی شناخته شده است و پس از آن ما به طور رسمی تصمیم می گیریم در سال 2017 به سمت بازار جهانی برویم. هر سال حداقل در 10 نمایشگاه خارج از کشور شرکت میکنیم و حدود یک …

معرفی شرکت تایمی Timmy Read More »