معرفی نرم افزار حضور و غیاب تحت وب اطلس

معرفی نرم افزار حضور و غیاب تحت وب اطلس   سازمانها و شرکت ها در فرایندهای داخل سازمان و سرعت بخشیدن انجام عملیات بسیار مانند ثبت حضور و غیاب کارکنان، محاسبه ساعت کار و تعیین شیفت ها و غیره نیاز به یک نرم افزار جامع و کاربردی دارند. بنابراین حضور نرم‌افزارهای سازمان یافته برای سرعت بخشیدن …

معرفی نرم افزار حضور و غیاب تحت وب اطلس Read More »