سیستم شناسایی نسل بعدی (NGI) از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟

سیستم شناسایی نسل بعدی (NGI) از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟ شرکت کنندگان در آخرین رویداد اتحادیه صنعت امنیت، این طور شنیده اند که بیومتریک های FBI دیگر یک مرکز خرید منقرض شده را پر نمی کنند و درخواست ها دیگر برای اینکه بررسی شوند، نیازی به ماه ها زمان ندارند اما اثر انگشت …

سیستم شناسایی نسل بعدی (NGI) از چه ویژگی هایی برخوردار می باشد؟ Read More »