نحوه افزایش حقوق و سنوات سال 1400 برای کارکنان بخش دولتی

نحوه افزایش حقوق و سنوات سال 1400 برای کارکنان بخش دولتی بر مبنای قانون سازمان برنامه و بودجه کشوری که برای حقوق و سنوات سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی برابر با موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اعضای هیات علمی …

نحوه افزایش حقوق و سنوات سال 1400 برای کارکنان بخش دولتی Read More »