تکنولوژی چهره (FaceTec) چگونه توانسته است SDK های بیومتریک های چهره را همراه با تشخیص شخصیت نوری ارائه دهد؟

تکنولوژی چهره (FaceTec) چگونه توانسته است SDK های بیومتریک های چهره را همراه با تشخیص شخصیت نوری ارائه دهد؟ به روزرسانی جدید و مهم سکوی امنیت بیومتریک غلبه شده. بر اطلاعات تکنولوژی چهره FaceTec همراه با تشخیص شخصیت نوری (OCR) برای شناسه های عکس، بارکد و اسکن تراشه NFC آشکار شده است. نسخه جدید SDK …

تکنولوژی چهره (FaceTec) چگونه توانسته است SDK های بیومتریک های چهره را همراه با تشخیص شخصیت نوری ارائه دهد؟ ادامه مطلب »