اپل تشخیص حمله بیومتریک هویت چهره را چگونه ارائه می دهد؟

اپل تشخیص حمله بیومتریک هویت چهره را چگونه ارائه می دهد؟ برحسب گزارشات جدیدی که به دست آمده است؛ کمپانی اپل توانسته تشخیص حمله بیومتریک هویت چهره را با ارائه قوی تری در اختیار کاربران قرار دهد. در صورتی که هویت لمسی زیر نمایشگر هنوز دو سال دیگر باقی مانده تا توسط این شرکت راه …

اپل تشخیص حمله بیومتریک هویت چهره را چگونه ارائه می دهد؟ ادامه مطلب »