رشد بیومتریک ها چه تاثیری در افزایش استخدام دارد؟

رشد بیومتریک ها چه تاثیری در افزایش استخدام دارد؟ رشد بیومتریک ها منجر به ایجاد انتصابات نوینی در مجموعه ای از تامین کنندگان تکنولوژی شده است.که همراه با اعضای جدید هیئت مدیره برای جومیو (Jumio) و Vsblty.دو عضو اول هیئت مشاوره والنسل (Valencell) و مشاور جدید برای iComply (من رعایت می کنم) و authID.ai  و …

رشد بیومتریک ها چه تاثیری در افزایش استخدام دارد؟ Read More »