نظرسنجی های Liminal و Ping Identity درباره ابزارهای احراز هویت فاقد کلمه عبور

نظرسنجی های Liminal و Ping Identity درباره ابزارهای احراز هویت فاقد کلمه عبور کمپانی های Liminal و Ping Identity. اخیرا نظر سنجی هایی را به صورت جداگانه انجام داده اند، که این نظر سنجی ها توانسته اند روندهای در حال ظهور که با ابزارهای احراز هویت فاقد کلمه عبور و پذیرفته شدن آنها در سراسر …

نظرسنجی های Liminal و Ping Identity درباره ابزارهای احراز هویت فاقد کلمه عبور Read More »