نرم افزار حضور و غیاب


حضـور و غیـاب اطلس


حضـور و غـیاب کـلاک


حضـور و غیـاب امین


هوش تجاری اطلس (BI)

نـرم افـزار حضـور و غیاب تحت وب و  موبایل، مناسب برای انواع کسب و کار

نـرم افـزار حضـور و غیاب تحت وب و 

موبایل، مناسب برای انواع کسب و کار

حضـور و غـیاب اطلس

نرم‌افزار حضور و غیاب اطلس باعث می‌شوند که کارایی کارکنان و مدیران بالاتر رود و بازدهی بیشتری داشته باشند. انتـخاب و خرید نرم‌ افزار مناسب حضـور و غیاب یکی از کلید های عملکرد و گرفتن اطـلاعاتی است که به آن نیاز دارید.


اطلاعات


آموزش


فیلم

حضـور و غـیاب کـلاک

نرم افزار حضـور و غـیاب جامـع تحـت ویـندوز شرکت طرح و پردازش غدیر با ساخـتاری بیـنظیر و عملکردی منحر به فرد به همراه سـیستم های مربوطه و با توجه به نـیاز مشتری در سه نسخه و با دو بانک اطلاعاتی قابل ارائه می باشد.


اطلاعات


آموزش


فیلم


سـامانه مـدیریت امین

واحـد تحـقیق و توسـعه شـرکت طـرح و پردازش غدیر با بهره گیری از آخرین متدهای روز در سرویس های مشابه دنیا و همچنین بومی سازی نیازمندیـهای موجـود، اقـدام به طـراحی و تولـید سـامانه مـدیریت دسـتگاه ها امین نمود


اطلاعات


آموزش


فیلم

هوش تجاری اطلس (BI)

هوش تجاری به فناوری ها و روش هایی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، یکپارچه سازی و ارائه اطلاعات مربوط به کسب و کار گفته می شود. برای اطلاع بیشتر از ویژگی های هوش تجاری اطلس حتما به اطلاعات مراجعه کنید


اطلاعات


آموزش


فیلم