وبینار معرفی نرم افزار هوش تجاری

محصول هوش تجاری با استفاده از اطلاعات داخل سازمان به مدیران و تصمیم گیران سازمان کمک مینماید تا بتوانند در حل چالش های پیش رویشان تصمیمات سریع تر و صحیح تری اتخاذ نمایند
با پیدایش محصولات داده محور اعم از محصولات هوش تجاری در عمل سیستم ساخت گزارشات مدیریتی متحول شده و سازمان ها برای رفع چالش های خودشان اولین محل رجوع برایشان سیستم های هوش تجاری میباشد
در این سیستم با منعکس نمودن تمامی فعالیت های سازمان در قالب گزارشات لحظه ای به مدیران سبب میشوند تا مدیران دید بهتری نسبت به وضعیت کسب و کار خودشان داشته باشند

دسته:
دکمه بازگشت به بالا