ماه: مرداد 1400

نرم افزار اطلس حضور

نرم افزار اطلس حضور و غیاب و تنظیمات واسط کاربری

تنظیمات واسط کاربری در نرم افزار اطلس حضور و غیاب     تعاریف و اختصارات مهم در نرم افزار اطلس: در سیستم حضور و غیاب در بسیاری از مواقع لازم است قوانین و محدودیت های در سطح نرم افزار برای پرسنل ایجاد گردد.تا از انجام محاسبات اضافی برای پرسنل جلوگیری به عمل آید .اعمال این …

نرم افزار اطلس حضور و غیاب و تنظیمات واسط کاربری ادامه مطلب »

نرم افزار های حضورو غیاب

معرفي محل هاي ماموريت در نرم افزار های حضورو غیاب

معرفی محل های ماموریت در سیستم های حضورو غیاب      تعاریف و اختصارات در نرم افزار حضورو غیاب:   ماموریت : الف) در نرم افزار های حضورو غیاب اعزام پرسنل برای انجام كاری به طور موقت به سایر سازمانها را ماموریت گویند. ب) اعزام پرسنل برای دوره های آموزشی یا كارآموزی   محل ماموریت …

معرفي محل هاي ماموريت در نرم افزار های حضورو غیاب ادامه مطلب »

انتقال تردد در سیستم اطلس

انتقال تردد در سیستم اطلس حضور و غیاب

انتقال تردد در سیستم اطلس    در سیستم اطلس از این فرم باید با دقت و ظرافت خاصی استفاده كرد چون ممكن است استفاده ناصحیح از این فرم باعث بروز مشكل در تردد پرسنل و محاسبه اضافه كاری و تاخیر پرسنل گردد. استفاده كنندگان از این فرم باید بدانند كه این فرم جهت سهولت كار …

انتقال تردد در سیستم اطلس حضور و غیاب ادامه مطلب »

مرخصی یا ماموریت در اطلس

مرخصی یا ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مرخصی یا ماموریت در اطلس روی غیبت غیرمجاز ساعتی     برای مرخصی یا ماموریت در اطلس با دوبار كلیك روی ستون غیبت غیر مجاز ساعتی در هر یك از سطر ها، فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود : با نمایش فرم در نرم افزار حضور و غیاب ، فرم در …

مرخصی یا ماموریت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب و تغيير كلمه عبور

تغییر كلمه عبور در سامانه حضور و غیاب   تعاریف و اختصارات مهم در سیستم حضور و غیاب :   نام كاربری: در سامانه حضور و غیاب كلمه ای است كه برای ورود كاربر به نرم افزار معرفی می گردد و كاربر درون نرم افزار توسط آن نام شناخته می شود.   كلمه عبور در …

سامانه حضور و غیاب و تغيير كلمه عبور ادامه مطلب »

نرم افزار اطلس

نرم افزار حضور و غیاب اطلس و ثبت درخواست مجوز اضافه كاري

ثبت درخواست مجوز اضافه كاری در نرم افزار اطلس   در نرم افزار اطلس با دوبار كلیك روی هر یك از ستون اضافه كار غیر مجاز فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود: با نمایش فرم ، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت اطلاعات ) قرار گرفته و جدول قسمت …

نرم افزار حضور و غیاب اطلس و ثبت درخواست مجوز اضافه كاري ادامه مطلب »

معرفی قراردادها

معرفی قراردادها     تعاریف و اختصارات: قراردادها براساس پیمانکاران تعریف می شوند. هر قرارداد در یک بازه زمانی قرار دارد که این بازه الزاما باید ابتدا داشته باشد ولی میتواند انتها نداشته باشد. در سیستم حضور و غیاب یک قرارداد به صورت پیش فرض به تمام پرسنل انتساب می گردد. که این قرارداد می …

معرفی قراردادها ادامه مطلب »

نرم افزار حضور غیاب

نرم افزار حضور غیاب اطلس و تعريف گروه قوانين

تعريف گروه قوانين در نرم افزار حضور غیاب     تعاريف و اختصارات مهم در سیستم حضور غیاب:   قانون  در نرم افزار اطلس: در نرم افزار حضور غیاب قانون عبارت است ازدستوراتي خاص كه براي محاسبات كاركرد( مفاهيم) پرسنل تعريف شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. گروه قوانين و حضور غیاب: مجموعه اي از …

نرم افزار حضور غیاب اطلس و تعريف گروه قوانين ادامه مطلب »

نرم افزار حضور و

معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب   تعاریف و اختصارات :   گروه گزارش : در نرم افزار حضور و غیاب دسته بندی ایجاد شده جهت مرتب نمودن گزارشات و سهولت دسترسی به آنها توسط گروه گزارش انجام می گیرد.   تعریف گروه جدید : 1- از نوار ابزار روی گروه جدید كلیك نمایید. 2- …

معرفی گزارش ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

نرم افزار حضورو غیاب

فیلتر در نرم افزار حضورو غیاب اطلس

فیلتر فردی در نرم افزار حضورو غیاب    1- در نرم افزار حضورو غیاب با انتخاب فیلتر فردی، اطلاعات فرد را وارد نمایید. 2- بر فیلتر پرسنل کلیک کنید. 3- فرد مورد نظر را انتخاب نمایید. 4- در بخش پارامتر های گزارش، دوبار کلیک کنید. 5- پارامتر را برحسب تاریخ یا رنج محاسبه وارد نمایید. …

فیلتر در نرم افزار حضورو غیاب اطلس ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن