آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش بخش های مختلف نرم افزار حضور و غیاب اطلس

حضور و غیاب اطلس

نماي شبکه ای و گرافيكي در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

نمای شبكه ای حضور و غیاب اطلس     در نرم افزار حضور و غیاب اطلس این فرم جهت نمایش گزارش كاركرد و عملكرد پرسنل در طول هر ماه مورد استفاده قرار می گیرد : پس از انتخاب گزارش كاركرد ماهیانه از منوی اصلی سیستم ، با انتخاب نمای شبكه ای فرم زیر نمایش داده …

نماي شبکه ای و گرافيكي در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

در نرم افزار اطلس

مشاهده مديران در نرم افزار اطلس

مشاهده مدیران   تعاریف و اختصارات مهم در نرم افزار اطلس:   مدیر در سیستم حضور و غیاب در اطلس: در نرم افزار اطلس فردی كه در مرحله ای از جریان به اطلاعات پرسنل تحت مدیریت خود دسترسی داشته و می تواند درخواستهای آنها را تایید یا رد نماید . مشاهده جریان کار در نرم …

مشاهده مديران در نرم افزار اطلس ادامه مطلب »

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب تعاریف و اختصارات مهم در سیستم های حضور و غیاب : مرخصی استحقاقی در نرم افزار های حضور و غیاب: یکی از ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب ، تعریف انواع مرخصی و شیفت است. مرخضی استحقاقی به مرخصي گفته مي شود كه براي هر يك …

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

در نرم افزار حضور

کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

كارتابل   تعاریف و اختصارات :   كارتابل : صفحه ای در نرم افزار است كه مدیران درخواست های پرسنل تحت مدیریت خود را در این قسمت مشاهده ، تایید و یا رد می نمایند.   پیشینه : آخرین درخواست مربوط به پرسنل درخواست دهنده  جهت اطلاع مدیر از وضعیت درخواست های آن پرسنل تایید …

کارتابل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

در اطلس

معرفي انواع استخدام در نرم افزار اطلس

معرفی انواع استخدام در نرم افزار اطلس   تعاریف و اختصارات   نوع استخدام : در اطلس نوع استخدام عبارت است از نحوه در خدمت گرفتن فرد یا افرادی برای سازمان برای ارجاع پست و شغل به ایشان   تعریف نوع استخدام:   1-     از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب نمایید. 2-     بخش انواع استخدام برای شما فعال می شود. در …

معرفي انواع استخدام در نرم افزار اطلس ادامه مطلب »

نحوه انتخاب صحیح دستگاه حضور و غیاب

معرفي دستگاه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفي دستگاه در نرم افزار اطلس   تعاريف و اختصارات مهم در نرم افزار اطلس :   نوع دستگاه: در نرم افزار اطلس نوع دستگاه حضور و غياب كه مشخصات آن در سیستم ثبت مي گردد.   ایستگاه کنترل: ایستگاهی که دستگاه در آن قرار دارد، مشخص می شود.   فعال يا غير فعال بودن: …

معرفي دستگاه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن