آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش بخش های مختلف نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پیش كارت در سیستم حضور و غیاب اطلس

معرفی پیش کارت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پیش كارت در سیستم حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب پیش كارت در سیستم حضور و غیاب : در نرم افزار حضور و غیاب اطلس هر گونه ورود و خروج ( تردد ) و درخواست اصطلاحا پیش كارت نامیده می شود . تعریف پیش كارت جدید: 1- از …

معرفی پیش کارت در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

معرفی پیمانکاران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پیمانکاران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پیمانکاران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب پیمانکاران: اشخاص حقی و حقوقی اعم از سازمان ها و شرکت ها که به منظور عقد قرارداد با آنها، در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعریف میشوند. تعریف پیمانکار جدید: 1. از نوار ابزار گزینه جدید …

معرفی پیمانکاران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

اطلاعات اصلی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

اطلاعات اصلی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

اطلاعات اصلی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب ثبت پرسنل جدید : جهت ثبت پرسنل جدید در نرم افزار حضور و غیاب اطلس فیلدهای مربوطه را تكمیل نمایید. تكمیل فیلد های درج شده در ذیل الزامیست. نام نام خانوادگی شماره پرسنلی بخش قسمتی از …

اطلاعات اصلی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

معرفی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب پرسنل  : در نرم افزار حضور و غیاب اطلس فردی است كه در سازمان استخدام شده و در جهت منافع سازمان كار می كند . تعریف پرسنل جدید در سیستم حضور و غیاب : 1- از نوار ابزار …

معرفی پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

معرفی پست های سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پست های سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پست های سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب پست سازمانی : در نرم افزار حضور و غیاب اطلس پست سازمانی عبارت است از پست و یا سمتی كه بر اساس شغل در سازمان تعریف می شود و به یكی از پرسنل اختصاص داده …

معرفی پست های سازمانی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

ثبت درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ثبت درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

ثبت درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس در نرم افزار حضور و غیاب اطلس با دوبار كلیك روی هر یك از ستون های تردد ( ورود و خروج ) فرم زیر به ازای هر روز نمایش داده می شود : با نمایش فرم ، فرم در حالت جدید ( آماده برای ثبت …

ثبت درخواست تردد در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

معرفی تعطیلات سالیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی تعطیلات سالیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی تعطیلات سالیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب تعطیلات در سیستم حضور و غیاب : در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعطیلات عبارت است از روزهایی در سال، فارغ از شیفت كاری پرسنل كه جزء روزهای كاری پرسنل به شمار نمی آید .این …

معرفی تعطیلات سالیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

گروه های كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

گروه های كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی و برنامه ریزی گروه های كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب گروه كاری در سیستم حضور و غیاب : در نرم افزار حضور و غیاب اطلس گروه کاری عبارت است از گروهی كه شیفت های كاری در آن تعریف شده و به پرسنل …

گروه های كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

معرفی جریان های کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی جریان های کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

جریان های كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب جریان: به مراحلی كه یك درخواست (مرخصی و ماموریت و …) از سمت پرسنل ایجاد و توسط مدیران بررسی و تایید و یا رد می شود در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ، جریان می …

معرفی جریان های کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

معرفی پزشک و بیماری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پزشک و بیماری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی پزشک و بیماری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب مرخصی استعلاجی: نوعی از مرخصی با حقوق می باشد كه پرسنل به علتی مثل بیماری در محل كار حضور نداشته ولی این غیبت از نظر سازمان مجاز می باشد که در نرم افزار حضور و …

معرفی پزشک و بیماری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن