آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش بخش های مختلف نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی كاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب كاربر : به پرسنل سازمان كه به نحوی از نرم افزار حضور و غیاب استفاده می نمایند و از طریق آن عملیاتی را انجام می دهند كاربر گفته می شود. نقش : عبارت است از دسترسی كاربر …

معرفی کاربران در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی نوبت كاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب نوبت كاری : در نرم افزار حضور و غیاب اطلس منظور از نوبت كاری مقدار زمانی است كه در خارج از ساعت معمول شیفت برای پرسنل در نظر گرفته می شود . معمولا نوبت كاری برای …

معرفی نوبت کاری در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

گزارش مدیریتی كاركرد ماهیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

گزارش مدیریتی كاركرد ماهیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی گزارش مدیریتی كاركرد ماهیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب گزارش مدیریتی كاركرد ماهیانه با انتخاب گزارش كاركرد ماهیانه مدیریتی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس فرم زیر نمایش داده می شود : در قسمت راست فرم بخش های تحت مدیریت نمایش داده شده كه …

گزارش مدیریتی كاركرد ماهیانه در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب شیفت استثناء: در نرم افزار حضور و غیاب اطلس شیفت های غیر از شیفت كاری اصلی است كه برای موقعیت هایی خاص برای افراد خاص تعریف می گردد. در صورتی كه فرد یا افرادی در مقطعی به …

معرفی شیفت استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

معرفی شیفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

شیفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی شیفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب شیفت كاری: در نرم افزار حضور و غیاب اطلس عبارت است از مجموعه ای از فواصل زمانی در طول روز ، هفته و ماه كه برای هر سازمان تعریف شده و به گروهی از پرسنل سازمان …

شیفت ها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

انواع شیفت های استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

انواع شیفت های استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی انواع شیفت های استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب اطلس معرفی شیفت استثناء – جابجایی دو روز در سیستم حضور و غیاب جابجایی دو روز: در نرم افزار حضور و غیاب اطلس عملیات تعویض جای دو روز كاری یك شخص و یا یك …

انواع شیفت های استثناء در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

قراردادها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

معرفی قراردادها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

قراردادها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب قراردادها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس قراردادها براساس پیمانکاران تعریف می شوند. هر قرارداد در یک بازه زمانی قرار دارد که این بازه الزاما باید ابتدا داشته باشد ولی میتواند انتها نداشته باشد.در سیستم حضور و …

معرفی قراردادها در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

تنظیم پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظیم پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظیم پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس   1- در نرم افزار حضور و غیاب اطلس از بخش محدوده های تاریخ قانون بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید. 2- در نوار ابزار روی گزینه ویرایش كلیك نمایید .(در صورتی كه بازه زمانی وجود ندارد از نوار ابزار گزینه جدید را انتخاب …

تنظیم پارامترهای قانون در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

تنظیمات كاربری شخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظيمات كاربری شخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

تنظیمات كاربری شخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات پوسته: نمای پس زمینه صفحه كاربر را در نرم افزار حضور و غیاب اطلس پوسته می گویند. 1- در قسمت تنظیمات پوسته كاربری می توانید پوسته مورد نظر خود را از داخل لیست كركره ای انتخاب كرده، سپس دكمه ذخیره را بزنید. …

تنظيمات كاربری شخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس تعاریف و اختصارات در سیستم های حضور و غیاب پیام های خصوصی در سیستم حضور و غیاب : پیام های خصوصی پیام هایی هستند كه همه كاربران سیستم (مدیر و كاربر و اپراتور و …) می توانند به یكدیگر ارسال نمایند. در حقیقت این سیستم …

پیام های خصوصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس Read More »

اسکرول به بالا