آموزش نرم افزار حضور و غیابنرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور غیاب اطلس و تعريف گروه قوانين

تعريف گروه قوانين در نرم افزار حضور غیاب

 

 

تعاريف و اختصارات مهم در سیستم حضور غیاب:

 

قانون  در نرم افزار اطلس:

در نرم افزار حضور غیاب قانون عبارت است ازدستوراتي خاص كه براي محاسبات كاركرد( مفاهيم) پرسنل تعريف شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

گروه قوانين و حضور غیاب:

مجموعه اي از قوانين است كه در بازه اي به پرسنل انتساب داده مي شود.

گروه قوانين جديد در نرم افزار اطلس :

1- از نوار ابزار گزينه جديد را انتخاب نماييد.

2-  در صفحه باز شده اطلاعات گروه قوانين جديد را وارد نماييد.

معرفی گروه قوانین
معرفی گروه قوانین در نرم افزار حضور و غیاب اطلس
  •   تکمیل فیلد نام گروه قانون الزامیست.

بودجه بندي مرخصي در نرم افزار :

1- ار بخش گروه هاي قوانين ، گروه قوانين مورد نظر را انتخاب نماييد.

2- در نوار ابزار روي گزينه بودجه بندي مرخصي كليك نماييد.

معرفی گروه قوانین
معرفی گروه قوانین

• بودجه بندي مي تواند به صورت كلي و ساليانه براي گروه قوانين تعريف شود و يا بصورت جداگانه براي هر ماه تعيين شود.

 

1-     سال مورد نظر را انتخاب کنید و برروی نمایش کلیک کنید.

2-     از بخش بودجه بندی سال می توانید، مقدار روز و ساعت را برای سال انتخاب شده در مرحله 1 تععین کنید.

3-     از بخش حالت خاص می توانید مقدار روز و ساعت را به تفکیک ماه برای سال انتخاب شده در مرحله 1 وارد نمایید.

4-     بعد از اتمام هرکدام از مراحل 2 و 3 برروی ثبت کلیک کنید.

 

بودجه بندی مرخصی
بودجه بندی مرخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه