آموزش نرم افزار حضور و غیابنرم افزار حضور و غیاب

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب اطلس

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب

تعاریف و اختصارات مهم در سیستم های حضور و غیاب :

مرخصی استحقاقی در نرم افزار های حضور و غیاب:

یکی از ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب ، تعریف انواع مرخصی و شیفت است. مرخضی استحقاقی به مرخصي گفته مي شود كه براي هر يك از پرسنل در طول سال معين گشته ، چنانچه پرسنل در محل كار خود حضور نيابد جزء ساعات كاري وي محسوب مي گردد . در صورتي كه پرسنل از مرخصي استحقاقي خود در طول سال استفاده نكند طبق مقررات سازمان قسمتي يا كل مرخصي باقيمانده به سال بعد منتقل مي گردد .

 

مرخصی استحقاقی استفاده شده در سیستم حضور و غیاب  :

تعداد روز و ساعت مرخصي استحقاقي كه در سال جاري مورد استفاده قرار گرفته است را مرخصي استفاده شده گويند .

 

مانده روز :

تعداد روز باقيمانده مرخصي استحقاقي از سال قبل را مانده روز مرخصي گويند .

مانده ساعت :

تعداد ساعات باقيمانده (مثلا كمتر از 8 ساعت) مرخصي استحقاقي از سال قبل باقيمانده را مانده ساعت گويند .

 

نمایش مانده مرخصی پرسنل در حضور و غیاب :

1. از بخش پرسنل، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را در نرم افزار حضور و غیاب جستجو نماييد.
2. سال هاي مورد نظر را انتخاب و گزينه نمایش را كليك نماييد.
3. جزييات پرسنل مورد نظر در بخش مانده مرخصی نمايش داده مي شوند.

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب
مانده مرخصی

 

تعریف مانده مرخصی جدید :

1. از بخش پرسنل ، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را جستجو نماييد.
2. از نوار ابزار گزينه جدید را انتخاب نماييد.
3. در بخش مانده تایید شده ، مقدار مرخصي مورد نظر را وارد نماييد و گزينه ذخیره را انتخاب نماييد.

مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب
مانده مرخصی

انتقال مانده مرخصی در حضور و غیاب اطلس :

جهت انتقال مانده مرخصي پرسنل از سال قبل به سال جاري مي توانيد بر اساس روش زير عمل نماييد.
1. از بخش پرسنل ، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را جستجو نماييد.
2. از نوار ابزار گزينه انتقال مانده مرخصی را انتخاب نماييد.
3. در ديالوگ باز شده ، سال هاي مورد نظر را جهت انتقال انتخاب نماييد و گزينه ذخیره را انتخاب نماييد.

انتقال مانده مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب
انتقال مانده مرخصی

افزودن و كاستن ذخیره مرخصی در نرم افزار ورود و خروج :

  1. از بخش پرسنل ، پرسنل و يا گروهي از پرسنل مورد نظر را جستجو نماييد.
  2. از نوار ابزار گزينه افزودن و كاستن مرخصی را انتخاب نماييد.
  3. در صفحه باز شده عمليات افزودن و كاستن را انجام دهيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه