طرح تعویض دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب قدیمی (تمامی برند ها) با جدید

ژانویه 23, 2022

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس3 (فرم تعطیلات)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3 اطلاعات پایه ← اطلاعات سازمانی ← تعطیلات فرم تعطیلات در نرم افزار حضور و غیاب: روزهای تعطیل سازمان که شامل تعطیلات رسمی تقویم و تعطیلات خاص سازمان می باشد، در فرم تعطیلات ثبت می شوند و می توان آن را به گروه‌کاری مورد نظر تخصیص داد. درج تعطیلات: ابتدا از نوارابزار، روی دکمه درج

بیشتر بخوانید »

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس3 (فرم پیشکارت)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3 سیستم حضور و غیاب ← اطلاعات پایه ← پیشکارت ها فرم پیشکارت ها در نرم افزار حضور و غیاب: پیشکارت، نوع درخواست است برای مثال درخواست های تردد عادی(ورود و خروج)، مرخصی استحقاقی و … انواعی از پیشکارت ها هستند. ویرایش پیشکارت : ابتدا سطر پیشکارت مورد نظر را انتخاب نمایید. از نوار ابزار،

بیشتر بخوانید »

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3 (فرم انواع مرخصی)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3 سیستم حضور و غیاب ← اطلاعات پایه ← انواع مرخصی فرم انواع مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب: مرخصی عبارت است از حقی که برای پرسنل در ترک کار، برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است. مرخصی استحقاقی: به مرخصی گفته می شود كه براي هر يك از پرسنل در طول سال

بیشتر بخوانید »

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3 (فرم پزشک)

آموزش نرم افزار حضور و غیاب اطلس 3 سیستم پایه ← اطلاعات تکمیلی ← پزشک فرم پزشک در نرم افزار حضور و غیاب: پزشکان مورد استفاده در سازمان در این فرم ثبت می شود. درج پزشک: از نوار ابزار، روی دکمه درج کلیک کنید. اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید. روی دکمه ثبت کلیک کنید.   ویرایش پزشک: ابتدا سطر مورد نظر

بیشتر بخوانید »
Call Now Button