مقاله های آموزشـی بسیار در انتخاب کردن محصول مورد نظر کمک می کند. در این قسمت از مقاله های اطلـس به انواع دسـتگاه ها و نرم افزار های شرکت طرح و پردازش غدیر بـه صورت تخصصی می پردازیم.

نرم افزار حضور و غیاب

لیسـت نرم افزار ها - سـفارش

طرح و پردازش غدیر

اطلاعات بیشتر درباره شرکت

دستگاه حضور و غیاب

لیسـت محـصولات - سـفارش

تکنولوژی چهره (FaceTec) چگونه توانسته است SDK های بیومتریک های چهره را همراه با تشخیص شخصیت نوری ارائه دهد؟ به روزرسانی جدید و مهم …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

یومتریک ها و بانک های شناسه چه تاثیری روی بهبود خدمات مالی می گذارند؟ بیومتریک ها و بانک های شناسه جزء یکی از بهترین راه حل های پیشنهاد شده …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

اپل تشخیص حمله بیومتریک هویت چهره را چگونه ارائه می دهد؟ برحسب گزارشات جدیدی که به دست آمده است؛ کمپانی اپل توانسته تشخیص حمله …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

بیومتریک های صدای بدون کد که توسط شرکت Gnani.ai ساخته شده اند، از چه ویژگی هایی برخوردار می باشند؟  کمپانی Gnani.ai توانسته است هوش مصنوعی …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

ابزار شناسایی دیجیتال Tech5 چه تاثیری در راه حل هویت دیجیتالی دارند؟ کمپانی Tech5 توانسته است یک راه حل هویت دیجیتالی را برای دسترسی کامل …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

نظرسنجی های Liminal و Ping Identity درباره ابزارهای احراز هویت فاقد کلمه عبور کمپانی های Liminal و Ping Identity. اخیرا نظر سنجی هایی را …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

احراز هویت از دستگاه جدید با چه روش هایی انجام می شود؟ Incognia بررسی کرده است که برخی از اپلیکیشن ها این قابلیت را دارند تا بتوانند بدون …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

آنچه باید درباره راه حل هویت مسافر آمادئوس و گروه هواپیمایی لوفت هانزا بدانید گروه هواپیمایی جهانی لوفت هانزا (Lufthansa) اخیرا توانسته است …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

آنچه باید درباره شفافیت سیستم های بیومتریک چهره در جهان بدانید شفافیت همچنان قابلیتی است که زمانی که صحبت از سیستم های بیومتریک چهره …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.