مقاله 1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

مقاله های آموزشـی بسیار در انتخاب کردن محصول مورد نظر کمک می کند. در این قسمت از مقاله های اطلـس به انواع دسـتگاه ها و نرم افزار های شرکت طرح و پردازش غدیر بـه صورت تخصصی می پردازیم.نرم افزار حضور و غیاب

لیسـت نرم افزار ها – سـفارش


مشاهده بیشتر
نرم افزار حضور و غیاب

لیسـت نرم افزار ها – سـفارش
طرح و پردازش غدیر

اطلاعات بیشتر درباره شرکت


مشاهده بیشتر
طرح و پردازش غدیر

اطلاعات بیشتر درباره شرکت
دستگاه حضور و غیاب

لیسـت محـصولات – سـفارش


مشاهده بیشتر
دستگاه حضور و غیاب

لیسـت محـصولات – سـفارشبا توجه به گستردگی فراوان حوزه مدیریت منابع انسانی و عدم شناخت کافی توسط مدیران ارشد، ابتدا به بررسی روند وضع قوانین و آئین نامه ها در عرصه …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


میزان مبلغ عیدی یکی از موضوعاتی است که هر ساله برای کارفرمایان و کارکنان مورد بحث قرار می گیرد. سوالی که معمولا برای آن ها پیش می آید این است که…

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


منـظور از حـقـوق و دسـتمزد، فهرستی از ریز پرداخت هایی با عناوین حقوق، دستمزد، پاداش، اضافه کاری، حق اولاد، هزینه ی غذا، هزینه ایاب و ذهاب، عیدی و…

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


امروزه در دنیایی بسیار شلوغ با پیچیدگی های خاص خودش طرف هستیم، هر کسی در فکر موفقیت، کنترل زمان، سرمایه گذاری، شغل بهتر، اتومبیل بهتر و … 

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


مـدیریت اضـافه کـار پـرسنل و اضافه کاری از جـمله مـوضـوعات بسـیار مـهمی است. که با توسـعه کـسب و کـارهای مـختلف اهمیت و جایگاه ویژه ای …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


جریان کاری چیست؟ در حالت کلی می توانیم بگوییم که سازمان ها و مجموعه هایی که در حال ارتقا یافتن هستند از بخش های متفاوتی تشکیل شده اند که …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


سیستم بیومتریک چیست؟

بیومتریک چیست؟ بیومتریک مناسب ترین وسیله برای شناسایی و احراز هویت افراد به روشی قابل اعتماد و سریع از طریق ویژگی های بیولوژیکی منحصر به فرد است…

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


تعداد کمی از فناوری های بیومتریک مانند فناوری تشخیص چهره، باعث برانگیخته شدن تصورات ما میشوند. به همین ترتیب، ظهور این فناوری …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


مدیریت منابع انسانی و نکاتی در رابطه با آن مدیریت منابع انسانی عبارتی است که برای اولین ‌بار در سال ۱۸۹۳ در سازمان ‌های بزرگ مورد استفاده قرار گرفت…

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


سیستم بیومتریک چیست؟

بیومتریک چیست؟ بیومتریک مناسب ترین وسیله برای شناسایی و احراز هویت افراد به روشی قابل اعتماد و سریع از طریق ویژگی های بیولوژیکی منحصر به فرد است…

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


تعداد کمی از فناوری های بیومتریک مانند فناوری تشخیص چهره، باعث برانگیخته شدن تصورات ما میشوند. به همین ترتیب، ظهور این فناوری …

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


مدیریت منابع انسانی و نکاتی در رابطه با آن مدیریت منابع انسانی عبارتی است که برای اولین ‌بار در سال ۱۸۹۳ در سازمان ‌های بزرگ مورد استفاده قرار گرفت…

برای مطالعه بیشتر مقاله کلیک کنید.

مطلب بیشتر


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9