مدیریتی

در این قسمت از راهنمای نرم افزار حضور و غیاب اطلس، به انواع گزارش های مدیریتی، کارتابل ویژه، تغییرات کلمه عبور و مدیریت اخبار های عمومی اشاره خواهیم کرد.

ادمین

در این قسمت از راهنمای نرم افزار حضور و غیاب اطلس، به معرفی انواع پرسنل، انواع شرکت ها و بخش های مختلف، معرفی گروه قوانین و معرفی جریان کاری اشاره خواهیم کرد.

کاربری

در این قسمت از راهنمای نرم افزار حضور و غیاب اطلس، به درخواست های ثبت شده، گزارش کارکرد ماهیانه و تنظیمات کاربری شخصی اشاره خواهیم کرد.

نرم افزار حضور و فیاب اطلس

در نرم افزار حضور و فیاب اطلس، تمامی امور اداری اعم از ماموریت، مرخصی، درخواست هاريال محاسبه ساعات کاری و… انجام می شود. این نرم افزار به بالا بردن سرعت امور اداری الهام میبخشد و علاوه بر این، باعث کاهش خطاهای انسانی و یا عدم ثبت آن ها میشود. نرم افزار حضور و غیاب اطلس محصولی تولید شده توسط شرکت طرح و پردازش داده ها میباشد که در سال 1388 عرضه شد. 

ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب اطلس
  • پشتیبانی از تمامی مرخصی استحقاقی، محاسبه ساعت کارکنان
  • پشتیبانی از تمامی درخواست های دارای مجوز برای ماموریت ها، اضافه کاری و اعلام فراموش کارت حضور
  • دسترسی تمامی مدیران برای تایید درخواستها طبق روال سازمانی
  • ایجاد محدودیت در دسترسی مدیران به نوع درخواست های ارسال شده از طرف کارکنان تحت مدیریتی خویش
  • قابلیت تعریف و تعیین جانشین برای مدیران
  • قابلیت مشاهده تمامی درخواستهای پرسنل توسط مدیر
  • دسترسی پرسنل برای پیگیری وضعیت درخواست ثبت شده
  • قابلیت ارائه صفحه نمایش اطلاعات به مدیریت برای اطلاع از وضعیت کارتابل و پرسنل تحت مدیریتی خویش
اسکرول به بالا